Bilişim ve Arge

TMTF Bilişim ve Ar-Ge Kurulu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Emin ŞEN

Kurul Başkanı: Anıl BEŞOK

Kurul Üyeleri: 

Anıl ATABEK

Ebubekir ŞEN

Enver ALP

Günay GÜZEL

Sabri İskit