Disiplin Kurulu

DİSİPLİN KURULU  
ADI SOYADI ÜNVANI
  Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi
ALİ SELMAN ERKUŞ Kurul Başkanı
NEVZAT İNANÇ ASİL
0RHAN BARMAN ASİL
ÖMER GÖKTAŞ ASİL
TEVFİK TAN ASİL
ABDULLAH GÜRBÜZ YEDEK
ALPER KILIÇ YEDEK
MAHMUT FUDEY TURAN YEDEK
SEBAHATTİN ŞAHİN YEDEK
YÜCEL KORKMAZ YEDEK