BURSA VE KAYSERİ İLLERİNDE 1.KADEME ANTRENÖR KURSU AÇILACAK

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 27 Mart - 7 Nisan 2017 tarihleri arasında Bursa ve Kayseri illerinde 1.Kademe Antrenör Kursu açılacaktır. Kurs için aranan şartlara uyanlardan kursiyerler istenen belgeler ile birlikte, Ziraat Katılım A.Ş Ulus Şubesi TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 nolu hesabına yatırdıkları 400,00.-TL. kurs katılım ücreti dekontuyla kursa katılabilirler. Bursa 1.Kademe Antrenör Kursu, Temel Eğitim Dersleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Uygulama Dersleri Hüdavendigar Mah. Mutlu Sok. NO:16 Osmangazi adresinde, Kayseri 1.Kademe Antrenör Kursu Temel Eğitim Dersleri, Erciyes Üniv. BESYO Anfisinde Uygulama Dersleri ise Kadir has Kongre Merkezi Spor Salonu Masa Tenisi Salonunda yapılacaktır.


1.KADEME KURS KATILIM FORMU VE KURS PROGRAMINA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ARANACAK ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
a) 4 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf)
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir)
c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır)
d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden veya diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı.
e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi
g) Kursa katılacak adaylar Ziraat Katılım A.Ş Ulus Şubesi TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 nolu hesabına 400,00.-TL. Yatıracaklardır.
h) Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Türkiye Masa Tenisi Federasyonu hesabına 1.Kad. Kurs Ücreti“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup ATM makbuzu kabul edilmeyecektir.

BURSA KURSU:
Temel Eğitim Dersleri: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu Uygulama Dersleri : Hüdavendigar Mah. Mutlu Sok. NO:16 Osmangazi

KAYSERİ KURSU:
Temel Eğitim Dersleri: Erciyes Üniv. BESYO Anfisinde
Uygulama Dersleri : Kadir has Kongre Merkezi Spor Salonu Masa Tenisi Salonunda

 

08.03.2017

Diğer Haberler