Hakem Kursları

Yakın zamanda programlanmış bir Hakem Kursu bulunmamaktadır.
Programa alınmış Hakem Kursları bu sayfadan duyurulacaktır.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Aday hakem kursuna katılacak Katılım şartlarına uyan adayların Yönetim kurulunca belirlenen 150,00TL kurs ücretini Federasyonunun Ziraat Katılım Bankası Ulus Ankara Şubesi TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 nolu IBAN hesabına yaptırması ve dekontun aslının kurs öğretmenine teslim etmesi gerekmektedir. 

Aday Hakem Kursuna Katılım Şartları
1- T.C. Vatandaşı olmak
2- En az Lise mezunu olmak (Milli sporcularda bu şart aranmaz)
3- Hakem kursunun başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşından gün almamış olmak.
4- Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak.
5- Ceza kurulları tarafından 1 defa 6 ay veya daha fazla yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası olmamış olmak.
6- Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak.