HAKEM KURSLARI BİLGİLER

Aday Hakem Kursuna katılacak olan adayların Yönetim Kurulumuzca belirlenen kurs katılım ücreti olan 150,00 TL´yi Federasyonumuzun 

Ziraat Katılım Bankası Ulus Ankara Şubesi TR31 0020 9000 0017 7654 0000 01 IBAN nolu hesabına
ya da
Halk Bankası Yenişehir Ankara Şubesi TR11 0001 2009 2120 0016 0001 63 nolu hesabına 
yatırmaları ve banka dekontunu kurs öğretmenine vermeleri gerekmektedir.

ADAY HAKEM KURSLARINA KATILIM ŞARTLARI

1- T.C. Vatandaşı olmak
2- En az Lise mezunu olmak (Milli sporcular hariç)
3- Hakem Kursunun başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşına girmiş ayrıca 45 yaşını doldurup, 46 yaşından gün almamış olması .
4- Hakemlik yapmasına mani bir vücut arızası bulunmamak
5- Ceza Kurulu tarafından 1 defa 6 ay veya daha fazla yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası olmamış olmak
6- Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak.

19.05.2018

Diğer Haberler