Hakem Gelişim Seminerleri Başlıyor

Hakem Gelişim Seminerleri Başlıyor

2021-2022 sezonunda da, yarışmalar sırasında ortaya çıkabilecek hakem  hatalarının  en  alt  düzeye  indirilmesi,  oyun  kurallarının  uygulanmasında  hakemler  arasında birlikteliğin sağlanması, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak hakemlerimizin performansının artırılması amacıyla Federasyonumuzca hakem seminerleri düzenlenecektir.

Aralık  2021-Ocak  2022  tarihleri  arasında  düzenlenmesi  planlanan  hakem  seminerleri,  hakem sayılarının fazla olduğu, yarışmaların yoğun olarak yapıldığı  iller dikkate alınarak toplam 69 ilimizde bir program içerisinde gerçekleştirilecektir. Seminerlerin hangi tarihte hangi illerde yapılacağı Federasyonumuz Merkez Hakem Kurulu ile il müdürlüklerimiz ve il temsilcilerimiz koordinesinde belirlenecektir.

Seminerlere Uluslararası–Ulusal  İl  ve Aday Hakemler  olmak  üzere tüm  hakemlerimizin  katılımı zorunludur. Hakem  sayılarının  az  olması  nedeniyle  seminer  programında  yer  almayan illerimizin  hakemleri kendilerine en yakın illerde yapılacak seminerlere katılacaklardır.

Seminerlere  katılım  ücreti  60.00-TL  olup,  hakemlerimiz  seminer  katılım  ücretlerini Federasyonumuzun aşağıda belirtilen banka hesaplarından birine yatırarak dekontunun bir örneğini seminer  sorumlusuna  teslim  edeceklerdir.  Seminer  sorumlusuna  elden  nakit  ödeme  kesinlikle yapılmayacaktır.

Federasyonumuz  ve  İl  Müdürlüklerimizce  düzenlenecek  yarışmalarda  hakemlerimizin  görev alabilmeleri  için  yıllık  vize  ücretlerini  Federasyonumuza  yatırmış  olmaları  ve  Hakem  Gelişim Seminerine katılmış olmaları  gerekmektedir.

Bu nedenle, geçerli ve belgeli bir mazereti olmaksızın seminere katılmayan hakemlerimize, yıllık vize  ücretlerini  yatırmış  olsalar  bile  2021-2022  sezonu  içerisinde  gerek  Federasyonumuzca, gerekse İl Müdürlüklerimizce düzenlenecek yarışmalarda hiçbir şekilde görev verilmeyecektir.

Federasyon Banka Hesap Bilgileri:

1- Ziraat Katılım Bankası Ulus Şubesi

    TR 31 0020 9000 0017 7654 0000 01

2- Türk Ekonomi Bankası Ankara Şubesi

    TR 53 0003 2000 0000 0071 6099 93