AR-GE KURULU

AR-GE KURULU

S.NO                         ADI VE SOYADI

1.                                Prof.Dr.Soner ÇANKAYA

2.                                Doç.Dr.Pınar Sökülmez KAYA

3.                                Öğrt.Gör.Dr.Kazım BIYIK

4.                                Öğrt.Gör.Dr.Fatih KARAKAŞ

5.                                Araşt.Gör.Onur ÖZTÜRK

6.                                Araşt.Gör.Muhammet KUSAN

7.                                Melih BUĞUR